לעצור את הגן הלאומ(נ)י

קמפיין סולדירות: לעצור את הגן הלאומ(נ)י.

למשלוח מכתבים לרשות הטבע והגנים, שחורגת מתפקידה:

http://www.fakepark.co.il/?act=send

מודעות פרסומת