פעילות ציבורית קרובה

תנועת סולידריות יחד עם תושבי א-טור ועיסוויה – משמרת מחאה שבועית

משמרת מחאה שבועית מתקיימת מדי יום שישי.

פרטים באתר סולידריות

מודעות פרסומת