נדחתה עתירת התרגום. הגשת התנגדויות על פי בקשה תוארך עד 30/1/2013

ביום 23/12/12 דחה בית המשפט המנהלי את העתירה שהגישה Jlac לתרגום מסמכי התכנית לערבית:

פסק הדין מחוזי בעתירת התרגום

בעקבות פניית עיר עמים לוועדה המחוזית, נקבע כי תינתן למי שיבקש, ארכה של 30 ימים מהיום, להגשת ההתנגדות לתכנית 11092/א.

וכי בהתאם, ניתן יהיה להגיש התנגדויות לתכנית עד ליום 30.1.13.

אנו נערכים עתה להגשת ההתנגדויות.

מודעות פרסומת