1/1/2013 – עבודות רט"ג באזור עיסאוויה

הבוקר שוב עבודות גירוף של רט"ג בשטח הגן הלאומי שטרם הוכרז.

אזור עיסאוויה2 010113

עבודות רט"ג בעיסאוויה. 1/1/2013

עבודות רט"ג בעיסאוויה. 1/1/2013

מודעות פרסומת

נדחתה עתירת התרגום. הגשת התנגדויות על פי בקשה תוארך עד 30/1/2013

ביום 23/12/12 דחה בית המשפט המנהלי את העתירה שהגישה Jlac לתרגום מסמכי התכנית לערבית:

פסק הדין מחוזי בעתירת התרגום

בעקבות פניית עיר עמים לוועדה המחוזית, נקבע כי תינתן למי שיבקש, ארכה של 30 ימים מהיום, להגשת ההתנגדות לתכנית 11092/א.

וכי בהתאם, ניתן יהיה להגיש התנגדויות לתכנית עד ליום 30.1.13.

אנו נערכים עתה להגשת ההתנגדויות.

ידענו והבנו!

ניר חסון, הארץ 13/11/12: שם התוכנית להכשיר גן לאומי במקום מבנים של ערבים: "לא ידעו ולא יבינו" http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1863634

כמה ציניות ורשעות. לקרוא ולא להאמין.

באותו יום גם הרסו בית בחאת אל-עין שבא-טור, ורט"ג שבה וביצעה עבודות באזור הלא מוכרז עדיין.

אנחנו בוחנים אפשרות להוצאת צו מניעה כללי לעבודות באזור מכוח העתירה שהוגשה בעניין.

עיר עמים הגישה עתירה נגד רט"ג ואביתר כהן בגין העבודות במורדות הר הצופים (27/9/12)

היום, 27/9/12, הגישו עמותת עיר עמים ומר ראיד עוביד, תושב עיסאוויה וחבר בוועד להגנה על קרקעות אלטור ועיסאויה, באמצעות עו"ד מוחמד דחלה, עתירה מנהלית נגד עיריית ירושלים, רשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן: רט"ג), ואביתר כהן, מנהל מרחב ירושלים ברט"ג.

העתירה הוגשה בגין השימוש הנרחב שעושים המשיבים שלא כדין בצווים על פי חוק עזר לירושלים (שמירת הסדר והנקיון) בגנים לאומיים בירושלים המזרחית בכלל, ובאזור שטרם הוכרז כגן לאומי, כבמורדות הר הצופים.

העתירה הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים (עת"מ 54019-09-12).

כפי שנטען בעתירה, הוציאה העיריה בחודשים האחרונים הודעות רבות מכוח חוק העזר, וביניהן הודעות הנוגעות לאזור שכונות אלטור ועיסאוויה אשר פורסמה לגביו לצורך התנגדויות תכנית להכרזתו כגן לאומי (מס' 11092א). כלומר עוד בטרם הוכרז ככזה. למרות שהתכנית להכרזת הגן הלאומי במורדות הר הצופים טרם אושרה ואף טרם הסתיים המועד להגשת התנגדויות לה, כבר בפברואר השנה החלו נציגי רט"ג, בניצוחו של אביתר כהן, לבצע עבודות מאסיביות באזור, כולל הריסת כביש גישה לאחד מהבתים באזור.

כמתואר עוד בעתירה, רט"ג, ובעיקר באמצעות אביתר כהן, פועלים במרחב ירושלים המזרחית רבות, תחת האצטלה של חוק העזר וחוק הרט"ג, כדי להשיג מטרות שאין בינן לבין שמירה על הגנים הלאומיים דבר. כך הם מבצעים פעולות הנושאות אופי של פעולות הריסה ופעולות שאינן ראויות באזורים מיושבים, אף אם הם נמצאים באזור גן לאומי מוכרז.

כנטען בעתירה, שיקולי הוצאת הצווים מכוח חוק העזר הנם שיקולים זרים, והם מופעלים תוך פגיעה לא חוקתית ולא מידתית בזכות הטיעון וזכות הקניין, תוך חריגה מסמכות, שכן חוק העזר לא נועד למטרות להן הוא משמש (נקיון ותברואה), תוך חשש ממשי לניגוד עניינים של מנהל מרחב ירושלים ברט"ג לאור עברו המקצועי ודפוסי עבודתו, ומבלי שהואצלה לרט"ג הסמכות לעשות זאת מאת העיריה.

עוד מתבקשת רט"ג לנמק בעתירה מדוע לא תימנע מביצוע פעולות בשכונות מיושבות, גם אם הן נמצאות באזור המוכרז כגן לאומי בירושלים המזרחית, ואשר אינן הכרחיות לשמירה על הגן הלאומי ו/או אינן עולות בקנה אחד עם אופי האזור בתור שכונת מגורים מיושבת ו/או אינן תואמות את מטרותיו של חוק רט"ג.

עתירה נוסח סופי